Doorgaan naar hoofdcontent

Geestelijke gezondheidszorg in Tanzania

In een land waar je nog steeds uit je dorp wordt gezet omdat je schizofreen bent, of waar je naar een witchdoctor moet om de boze geesten uit te drijven, waar middelenmisbruik aan de orde van de dag is, waar je enige uitweg als je depressief bent jezelf vergiftigen is, kom ik op een heel groot ziekenhuis iemand tegen die er een heel andere kijk op heeft. Vanuit haar professie als neuroloog in dit ziekenhuis merkt ze dat haar poli helemaal volloopt met psychiatrie terwijl de behoefte aan een neuroloog in dit land enorm is. Er zijn in heel Noord Tanzania slechts twee neurologen. Nu zijn er ook minder medicamenteuze therapieën voor handen, en is er een beperkt netwerk van professionals en is de donkere kant van witchcraft hier nog aanwezig. Toch zou het in mijn ogen mogelijk moeten zijn hier kennis op te bouwen om overal toegang te hebben tot goede zorg. Ik heb een uitgebreid plan beschreven dat in vier jaar tijd tot een stevige basis in de GGZ zou moeten leiden, zodat men in Noord Tanzania overal toegang heeft tot goede zorg. Dit brengt de ziektelast omlaag en dringt uiteindelijk armoede terug.

Het plan beschrijf ik grofweg aan de RMO van Arusha en hij is meteen geïnteresseerd. Op zijn bureau ligt een dik handboek mental health en zelf steunt hij een groep verslaafde jongens in het zogenaamde Sober House. We gaan er een kijkje nemen en ze stellen zich voor. Ik hou een kort praatje en de RMO een gebed. Dit huis heeft nog zoveel meer nodig dan alleen twee welwillende gasten die met hun hart en ziel in deze niche zijn gesprongen. Alleen het onderkomen al: voor deze 40 mannen veel te klein, dat vraagt om problemen. De RMO steunt het persoonlijk.
Als de RMO en ik weer tijd hebben een week later nemen we de kans waar om over dit plan te spreken. Eigenlijk wil hij zo merk ik wel, enkel aandacht voor zijn Sober House, maar ik geef aan dat het in een volledig plan moet passen en dat we dan eventueel een pilot zouden kunnen doen, afhankelijk van de exacte inhoud. We spreken af elkaar eind november weer te spreken om de voortgang van het plan door te nemen. Spannend hoor, ik ben overtuigd van mijn plan, het is eerder door het Trimbos Instituut goed gekeurd om er geld voor te gaan zoeken. Maar ja, vind dat maar eens. Nu met deze RMO zou het kunnen dat er toegang is tot een heel andere geldstroom, en dat brengt perspectief. Op naar weer een nieuwe uitdaging!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Soroptimisten Friesland Noord bedankt!

Wendy Zuidema-Haans is een lagere schoolvriendin die hoorde van ons werk in Tanzania. Zij maakt deel uit van de Soroptimstclub Friesland Noord. Soroptimist International zet zich wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes. www.soroptimist.nl
In Tanzania sterven nog steeds 100 x zoveel vrouwen rondom de bevalling dan in het Westen en in de rurale gebieden is er daarnaast ook nog steeds een onevenredig hoog aantal pasgeborenen dat overlijdt. Deze sterftes hebben onder andere te maken met het feit dat in de rurale gebieden in Sub-Sahara Afrika slechts 39% van de vrouwen bevalt onder begeleiding van een geschoold iemand, zoals een verloskundige of arts. Ook ontvangt maar 49% vrouwen in Sub-Sahara Afrika het minimale aantal van vier controles gedurende de zwangerschap.
Een oplossing vormt het verstrekken, tegen een geringe vergoeding, van de Baby Box. De Baby box is er op gericht dat de vrouwen in Lower Moshi wél naar de controles kome…

Bezoek aan basisschool Sinte Lucij

Habari! Afgelopen vrijdag brachten Noortje en Ik een bezoek aan basisschool Sinte Lucij in Steensel. Waar wij zelf beide ook nog op school hebben gezeten.Wij waren hier in verband met de Wielerronde van Steensel, die op 14 augustus zal plaats vinden. Driving Nurses was uitgenodigd om dit jaar het goede doel van de ronde te zijn. Dit houdt in dat, voorafgaande aan de wedstrijden, de kinderen van de basisschool ook zo veel mogelijk rondjes gaan fietsen om zo veel mogelijk geld binnen te halen voor een goed doel.
Om de kinderen te motiveren en enthousiasmeren gingen wij de kids daarom eerst wat vertellen over de stichting. Dit deden we vooral door ze een idee te geven van hoe de kinderen in Tanzania leven en wat ze allemaal tekortkomen. Ook had Noortje een filmpje gemaakt voor de kinderen met wat foto’s en filmpjes die ik zelf heb gemaakt in Tanzania. Dit filmpje kun je hierbekijken. 

Het was erg leuk om te zien hoe actief de kinderen meedachten en hoe geïnteresseerd ze waren. Zo vroeg een…

Samen!

In samenwerking met de Stichting Mount Meru (SMM) zal de MamaBus worden voorzien van getrainde gezondheidswerkers en een mobiel echoapparaat.  SMM zet zich ook in voor het verbeteren van de moeder- en kindzorg in ruraal